top of page

Netgear 8月優惠受新冠肺炎影響,好多人上班一族以及學生都要留守家中繼續工作上堂,為左防止大家齊齊上網影響上網質素,大家快啲升級家中WiFi 網絡!NETGEAR 的網絡產品向來口碑出眾,8 月更推出多款路由器的精彩優惠!不同系列包括有最新 WiFi 6 制式的 AX Router、皇牌三頻 Mesh WiFi 的 Orbi 系列、針對電競的 Gaming Router,以及傳統家用 Router 的 Nighthawk 系列。優惠的產品類型眾多,一定會有合適你的路由器,升級 WiFi 刻不容緩,立即行動啦!Comments


bottom of page